مبارزه با نژادپرستی بدون وقفه و تردید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

با مقایسه واکنش‌ها به نژادپرستی در فوتبال کشورهای مختلف به سادگی درمی‌یابیم که چرا در ایتالیا تیتر نژادپرستانه یکی از بزرگ‌ترین روزنامه‌های ورزشی این کشور آنچنان مورد توجه قرار می‌گیرد و در انگلیس یک هوادار نژادپرست با محکومیت سنگین مواجه می‌شود.