سردودمان گورکانیان و نویسنده بی‌پیرایه | DW | 26.12.2019

Redirecting to full article in 5 second(s)...

۴۸۹ سال پیش در چنین روزی ظهیرالدین محمد بابر در آگرای هند درگذشت.