مستندات غیرقانونی بودن "انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها" منتشر شد + سند- اخبار اجتماعی - اخبار تسنیم - Tasnim

Redirecting to full article in 0 second(s)...

حضور غیرقانونی یکی از اعضای سابق شورای عالی استان‌ها، هدایای توزیع شده، ممانعت از حضور قانونی نمایندگان مردم خوزستان در این شورا همچنین عدم اجرای دستور وزارت کشور برای به تعویق افتادن انتخابات از جمله تخلفات انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی است.