بررسی بوی نامطبوع تهران درهم‌اندیشی با حناچی/ جلسه رئیسی در مورد آلودگی هوا

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس شورای شهر تهران از نقش پررنگ گوگرد در انتشار بوی نامطبوع در تهران خبر داد.