آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران به تفکیک مناطق

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در ۱۲ ایستگاه از ۳۲ ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.