سپیده قلیان از گرفتن اعترافات اجباری از زنان زندانی در زندان‌های اهواز خبر داد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سپیده قلیان، فعال کارگری و زندانی سیاسی با انتشار یک رشته توئیت از وجود صدها زن عرب زندانی در