زنگنه شناخت خوبی از حوزه بین‌المللی انرژی دارد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اقدامات موثر وزیر نفت به خصوص در شرایط تحریم، استیضاح او را عاملی برای بستن راه تامین منابع مالی کشور دانست و گفت: شناخت بیژن زنگنه از حوزه انرژی بین الملل شناخت خوبی است و تغییر او گل به خودی است.