کشورهای آسیایی برای مقابله با غرب و آمریکا، باید سازوکارهای فعال‌تری تدارک نمایند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی در ترکیه، گفت: کشورهای غربی و آمریکا، نتوانسته‌اند جلوی توسعه‌ی دانش هسته‌ای دانشمندان ایران را بگیرند و امروز صاحب‌نظران هسته‌ای ایران به نسل‌های جدیدی از فناوری هسته‌ای دست یافته‌اند.