کرۀ شمالی: حتی با از سرگیری مذاکرات نیز آمریکا چیزی برای ارائه ندارد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

نماینده آمریکا می‌گوید اگرچه ضروری است تا شورای امنیت برای پاسخگویی به هر تحریکی آماده باشد، اما واشنگتن نیز آماده است تا همزمان «گام‌های موثری» را در راستای توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کرۀ شمالی بردارد.