تدوین ۱۸ عنوان کتاب درباره احکام ویژه دانش آموزان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه مدرسه فراغ‌ترین میدان برای تغذیه سمع، بصر و فؤاد است، گفت: مدرسه عرصه‌ای است که این سه ابزار کلیدی و حیاتی در شکل‌گیری سعادت انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.