بیش از ۷۰ سرباز ارتش نیجر در حمله «اسلامگرایان افراطی» کشته شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

شورای وزیران نیجر روز سه شنبه وضعیت فوق العاده در بسیاری از بخش‌های این کشور را که از سال ۲۰۱۷ به منظور مقابله با حملات نیروهای جهادی وضع شد به مدت سه ماه دیگر تمدید کرده بود.