راهپیمایی اعتراضی در استانبول علیه شرایط غیرانسانی در زندان‌های مصر

Redirecting to full article in 5 second(s)...

گروه همبستگی با زندانیان مصری برای آگاه سازی افکار عمومی جهان نسبت به شرایط نامناسب و غیرانسانی بیش از 60 هزار نفر در زندان‌های مصر در استانبول راهپیمایی برگزار کردند. - خبرگزاری آناتولی