گفت‌وگوهای صلح؛ رهبران روسیه و اوکراین برای نخستین بار دور یک میز نشستند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

پوتین و زلنسکی در حال وارد سالن اصلی نشست چهار جانبه شدند که در مقابل دوربین عکاسان رسانه‌های جهان با یکدیگر دست ندادند و طبق توصیف خبرنگاران حاضر در جلسه، این دو رئیس جمهور ارتباط چشمی چندانی نیز با یکدیگر نداشتند.