Sygeplejersker sagde nej til overenskomst: Så meget tjener de i forhold til andre fag

Sygeplejersker sagde nej til overenskomst: Så meget tjener de i forhold til andre fag

21-04-2021 11:43:00

Sygeplejersker sagde nej til overenskomst: Så meget tjener de i forhold til andre fag

En gennemsnitlig sygeplejerskes løn er steget med 21 procent de seneste ti år. Alligevel tjener de fortsat mindre end mandsdominerede fag.

, hvor størstedelen af de sygehusansatte sygeplejersker er ansat.Her viser de nyeste løntal, at en ikke-ledende sygeplejerske i 2021 får en bruttoløn på 42.784 kroner.Lønnen er steget 21,2 procent de seneste ti år.Samlet set udbetaler

Genåbning med restriktioner: Hvorfor egentlig, når de mest sårbare er vaccineret? 'En skændsel': Donald Trump må ikke komme tilbage på Facebook og Instagram Viktor Axelsen: Når øboere kan springe foran i vaccinekøen, bør OL-atleter også

i år 19 milliarder kroner i løn til sygeplejerskerne.Som mange andre steder påarbejdsmarkedeter det de sygeplejersker, der har været ansat i længst tid, der får mest i lønningsposen. Samtidig skal sygeplejerskerne være ansat i syv år, før lønnen stiger betragteligt.

For op mod halvdelen af alle sygeplejersker, er lønnen dog en del lavere. I 2021 er næsten halvdelen af alle sygeplejersker ansat iregionerneansat på deltid. Det er et tal, der har svævet omkring de 50 procent de seneste ti år. headtopics.com

Og så er der jo lige det med ancienniteten. Iregionernearbejder der cirka 34.000 sygeplejersker. Mere end to tredjedele har været ansat i ti år eller derover og tilhører altså den gruppe, som tjener mest.Se man på den samlede lønspredning, fordeler den sig således:

Tjenestemandsreformen af 1969Netop sammenligningen med andre fag er noget af det, som sygeplejerskerne har bidt allermest mærke i.Da overenskomstforhandlingerne nåede slutfasen udtalte Sygeplejerådets formand Grethe Christensen tilDR:- Løn er noget af det vigtigste for vores medlemmer, og det har det været i rigtig mange år. Og måske er årsagen, at vi har været indplaceret for lavt for mange år siden, og det har vi trukket med lige siden. Der er en fornemmelse af, at uddannelse på vores område ikke rigtigt kan betale sig.

Indplaceringen, der tales om, er i den såkaldte tjenestemandsreform fra 1969.En 52 år gammel, der igen er kommet voldsomt i fokus.PåChristiansborgSlotsplads er der hver tirsdag tjenestemandstirsdag, hvor en bred gruppe af offentlige ansatte demonstrerer mod tjenestemandsreformen af 1969. Et borgerforslag har samlet nok underskrifter til at blive behandlet i Folketinget.

Hver tirsdag demonstrerer en bred gruppe af offentligt ansatte foran Christiansborg. De ønsker et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969.Men hvorfor overhovedet demonstrere mod enreform, der har 52 år på bagen?Reformenblev til efter fem års kommissionsarbejde. Her blev de offentligt ansattes lønning indplaceret i et såkaldt lønhierarki med 40 løntrin. headtopics.com

50 millioner skal lokke turister på restaurant til sommer Slagsmål om EU-coronapas under opsejling: Regeringen vil selv vogte over dansk grænse Styrelse advarer naboer mod rådden lugt i ugevis ved opgravning af mink: Drop havefester og luk vinduerne

Øverst placeret var lægerne. Nederst SOSU'erne.DR interviewede Sygeplejerådets tidligere formand Kirsten Stallknecht efter tjenestemandsreformen var vedtaget i 1969. Og det var en formand, der langt fra var tilfreds med resultatet.Ifølge Mona Larsen fra

, så kanreformenhave indflydelse på, at kvindedominerede fag den dag i dag fortsat tjener færre penge end mandedominerede fag.- Der er studier, der viser en sammenhæng, fortæller hun.Ph.d. ogi historie Astrid Elkjær Sørensen har forsket i tjenestemandsreformens betydning for lønnen.

Hendespostdocer finansieret af Ligelønsalliancen.Her har hun sammenlignet 13 forskellige faggruppers indplacering i lønhierarktiet i 1969 og set på, om det har betydning for indplaceringen i dag.- Der er meget stormellem det lønhierarki man vedtog i 1969 og det, man har i dag, fortæller hun.

Hun forklarer at en af årsagerne kan være den måde, man forhandler offentligeoverenskomster. Her forhandler man typisk sammen med en række faggrupper om en samlet mængde lønkroner. Hvis nogen skal have mere, skal andre have mindre. Og hænger man efter fra start er det meget svært at få et løft på et enkelt område. headtopics.com

- Det, der er problemet ved at løse den her problemstilling i overenskomstforhandlingerne, det er, at det danske arbejdsmarked er utroligt kønsopdelt. Skulle man løse lønefterslæbet i det offentlige overenskomstsystem, så ville det betyde at faggrupper som politibetjente,

embedsmændog folkeskolelærere skulle holde tilbage med lønstigningerne, for at de kvindedominerede grupper kunne opleve et løft. Og man forstår jo godt hvorfor en folkeskolelærer ikke er villig til at gå ned i løn for at udligne et lønefterslæb skabt i 1969, fortæller Astrid Elkjær Sørensen.

Helle Thorning var med til at blåstemple blokeringen af Trump - men kommer med en løftet pegefinger til Facebook Fra lad os 'bevare den sunde fornuft' til mere kontrol: Håndtryksloven skal strammes endnu en gang Forsker: Unge mænd, der savner hverdagen, vil nok være blandt de få, der vil tage de skrottede vacciner

Mona Larsen frakalder forklaringen om at den 52 år gamlereformfortsat er skyld i ulige løn for en hypotese, som i hvert fald ikke kan afvises.Der kan dog også være andre forklaringer på, hvorfor kvindefagene hænger i bremsen, når det kommer til lønkroner.

- Der er nogle kvindefag, der i perioder har ønsket at få nogle andre goder end løn. Eksempelvis omsorgsdage og løn under barsel. Og noget kan tyde på, at nogle fag har fået de her goder frem for løn, fortæller Mona Larsen.

Det er goder, som så senere er blevet spredt ud over andre dele afarbejdsmarkedet, uden at det har været på bekostning af løn for andre fag.Er der forskel på lønnen i kvinde- og mandedominerede fag?I enfra Institut for Menneskerettigheder, fastslås det, at lønninger er højere i offentlige fag end i kvindedominerede fag.

Læs mere: DR Nyheder »

Det skulle pædagogerne også have gjort🤬 Tror mange sygeplejersker ville være lykkelige for 40.300 for 37 timer på hverdage mellem 8 og 16. Faget er belastet med vagter, nat, weekend, og helligdage. Pga disse er løn 40.300. Løn på normal tid uden vagter er ikke i nærheden af 40.300 pr måned, selv med 25 års anciennitet.

Så er der gang i 'Janteloven' igen 😀 Det er kun lærer i den offentlige sektor der tjener en okay løn. Pædagoger, sygeplejersker og plejehjems personale for intet i forhold til hvad de burde være berettiget til. Det er mere end jeg havde regnet med. Og mere end jeg nogensinde får. Sygeplejersker er ikke blot dårligere lønnet. Deres arbejdsvilkår er også blevet væsentligt forringet de sidste 25 år. Der mangler i den grad flere ansatte. Vi taler ikke om 1000 flere i faget,men om 2000.

Kan ikke gennemskue om månedslønningerne er gennemsnit for 37 timer/uge eller den reelle løn? Mange sygeplejersker arbejder mindre end 37 timer/uger (ofte ml 30 og 35 timer) - bl.a. fordi det er hårdt at skifte ml dag, aften og nattevagt. Er der en grund til i kun af taget offentlige arbejde med? Hvad med journalister og andre mellem lange uddannelser?

De tal er sgu da helt i skoven, men i øvrigt er pædagogfaget også ustyrlig dårlig lønnet, på grund af en afsindig svag fagforening, der har mere travl på brugernes behov end medlemmernes.. Så mangler de ikke noget