Politiforsker: »Det er slående så sjældent, sigtelser om hadforbrydelser faktisk bliver rejst«

Drabssagen fra Bornholm har startet en debat i offentligheden, som kan være farlig for tilliden til dansk politi. Det mener politiforsker og filosof Adam Diderichsen.

30-06-2020 22:59:00

Drabssagen fra Bornholm har startet en debat i offentligheden, som kan være farlig for tilliden til dansk politi. Det mener politiforsker og filosof Adam Diderichsen:

Drabssagen fra Bornholm har startet en debat i offentligheden, som kan være farlig for tilliden til dansk politi. Det mener politiforsker og filosof Adam Diderichsen.

"I den seneste offerundersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor svarer otte procent af voldsofrene i perioden 2005-2018, at volden mod dem helt sikkert var motiveret af racisme. Det svarer til, at mellem 4.000 og 5.400 mennesker mellem 16 og 74 år årligt udsættes for racistisk motiveret vold. Nogenlunde samme andel – nemlig syv procent – angiver, at volden måske var motiveret af racisme. Ifølge Rigspolitiets senest offentliggjorte rapport – ’Hadforbrydelser i 2018’ – blev der dog kun rejst sigtelse i 84 ud af 449 hadforbrydelsessager i 2018."

Voldelige protester koster over 200 livet i Etiopien Debat: Jan-Werner Müller: Den antiracistiske bevægelse er ikke identitetspolitik Dit rødbede-farvede pas er det tredjemest magtfulde i Europa

Det svarer næsten til Justitsministeriets seneste offerundersøgelse fra 2019, om voldtægt og overgreb:"På grund af et stort mørketal kan det være svært at opgøre omfanget af voldtægter i Danmark. Justitsministeriets Offerundersøgelse peger på, at voldtægtshyppigheden er steget. I 2019 angav 2,2 pct af kvinderne i undersøgelsen, at de havde været udsat for en voldtægt eller forsøg på voldtægt inden for de sidste fem år. Det svarer til ca. 10.000 kvinder om året.

I 2019 var der ifølge Det Kriminalpræventive Råd ca. 1300 anmeldelser af en voldtægt eller voldtægtsforsøg på en person over 15 år. I kun 79 af sagerne faldt der dom."https://www.altinget.dk/artikel/national-ekspertgruppe-voldtaegtslov-ska...

Lovgivningen er i begge tilfælde for dårlig, politiet er ikke ordentligt uddannede til at behandle ofre for diskrimination, hadforbrydelser, voldtægt og overgreb med den empati, der er nødvendig.Desuden optræder anklagemyndigheden ofte lemfældigt, og får fx ikke altid medtaget beviser i retten, ligesom bisidder ordningen ikke oplyses.

Har de for travlt allesammen?Ingen tvivl om det.Men mange gange er den politiske prioritering heller ikke til ofrenes fordel.Og så er der oveni den bias og forudindtagethed, der mange gange gør at kikkerten holdes op for det blinde øje.

Det er en alvorlig samfundsmæssig opgave at tilgodese ofre for disse forbrydelser. Læs mere: Dagbladet Information »

Erstatningsret fjernet fra epidemiloven: “Det er på politikernes nåde”Hvis det på ny bliver nødvendigt at lukke virksomheder for at hindre spredning af corona eller andre

Mød danskerne ved Ejderen: »Hvis skolen her lukker, så forsvinder det danske mindretal på få år«»Danmark til Ejderen,« lød slagordet engang, men i den lille by Frederiksstad ved Ejderens bred er der stadig et dansk mindretal med skole, kirke og foreninger. Jyllands-Posten tog mod syd for at finde ud af, hvordan og hvorfor de holder fast ved danskhedens ydergrænse.

Bankmanden har set det meste: Alligevel bad han om otte ugers ferie i Danmarks tjenesteDe store sportsbegivenheder skulle have guidet Arne Stampe Pedersen gennem sommeren, men til chefens glæde er alt udskudt.

Borgmester om rod i coronaregler: - Det er amatøragtigtEn masse svenskere blev i weekenden afvist ved den danske grænse, og det ægrer Helsingørs borgmester, der havde set frem til de feststemte turister.

Ny liste: Her er det bedst at være pensionistFinans Fakta: En britisk finansrådgiver har kigget nærmere på, hvor det er bedst at rejse hen, når tilværelsen som pensionist går i gang.

Byfornyelse er en svær kunst i det gamle KøbenhavnDet skaber ofte debat blandt byboerne, når gamle bygninger erstattes eller indrettes til moderne erhvervsejendomme. Et nyt projekt i Købmagergade vil bevare det gamle, men det er en bekostelig beslutning.