Interne dokumenter afslører: Minusrenter kan være ulovlige

Interne dokumenter afslører: Minusrenter kan være ulovlige

02-12-2021 07:54:00

Interne dokumenter afslører: Minusrenter kan være ulovlige

Minusrenter er blevet kaldt naturstridige og urimelige, men de kan vise sig også at være ulovlige.

Vidtrækkende konsekvenserFra flere sider opfordres Forbrugerombudsmanden til at få de negative renter afprøvet ved en domstol, og ifølge en ekspert kan konsekvenserne potentielt være vidtrækkende – både for bankerne, men også for de tusindvis af danskere, der betaler minusrenter.

Regeringen indgår ambitiøse aftaler om reformer

- Det kan i værste fald ende med, at bankerne skal lave deres aftaler om og måske gøre det godt igen for deres kunder, siger Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg University Business School.Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, mener også, at lovgrundlaget skal afklares hurtigst muligt.

-Når vi hidtil har fået at vide, at bankerne sagtens kan indføre negative renter, så bør det jo undersøges, når Forbrugerombudsmanden tilsyneladende er af en anden opfattelse, siger cheføkonomen.Finanstilsynet gav bankerne grønt lys headtopics.com

I august 2019 annoncerede Jyske Bank som den første bank i Danmark, at man ville indføre minusrenter på kundernes indlån. I første omgang ville det dog kun ramme de allermest velhavende, for Jyske Bank besluttede, at man skulle have mindst 7,5 millioner kroner stående på sin bankbog, før man skulle betale.

Østrig vedtager vaccinepligt under store protester: Uvaccinerede risikerer bøde på 4.500 kroner

Siden er nærmest samtlige banker i Danmark fulgt i Jyske Banks fodspor, og gennem det seneste halvandet år er beløbsgrænsen blevet sænket fra 7,5 millioner til 100.000 kroner, som det er tilfældet mange steder i dag.FORBRUGEROMBUDSMANDEN & FINANSTILSYNET

Finanstilsynets hovedopgave er at føre tilsyn med finansielle virksomheder så som banker og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber og investeringsforeninger med flere. Forbrugerombudsmanden er forbrugernes vagthund, og fører blandt andet tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven, regler i betalingsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

 Både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden er uafhængige myndigheder. Fold udI februar 2020, kort inden coronakrisen skyllede ind over Danmark, kom Finanstilsynet med en tilsyneladende meget klar og vigtig vurdering, da de blåstemplede negative renter på indlån: headtopics.com

Radio- og tv-nævnet: Radio4 har påfaldende lave lyttertal

- Det er Finanstilsynets vurdering, at der i den finansielle regulering, herunder EU-reguleringen, ikke er noget, der forhindrer pengeinstitutterne i at opkræve negative renter hos kunderne, lød det blandt andet i notatet, som bankerne siden har henvist til igen og igen, når de er blevet kritiseret.

På det foreliggende grundlag deler vi umiddelbart ikke denne opfattelseMailsvar fra kontorchef hos ForbrugerombudsmandenForbrugerombudsmanden sår tvivl om lovlighedenMen nærmest samtidig indløb en mail hos Finanstilsynet. Afsenderen var Forbrugerombudsmanden, der gik i rette med flere af pointerne og konklusionerne i notatet.

- På det foreliggende grundlag deler vi umiddelbart ikke denne opfattelse, skrev en kontorchef flere gange om konklusionerne fra notatet, inden hun sluttede sin mail af med at underskrive sig ”på Forbrugerombudsmandens vegne”.Banker efter møde med Kollerup: Bland dig uden om renten

Der var flere ting ved Finanstilsynets notat, som Forbrugerombudsmanden ikke kunne få til at passe, og i mailen henviste ombudsmanden til flere paragraffer, love og bekendtgørelser.Ifølge Niels Skovmand Rasmussen, der er lektor i finansiel regulering ved Syddansk Universitet, og som har gennemlæst mailtråden mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, er der ikke nogen tvivl om, at ”Forbrugerombudsmanden ser indførelsen af negative renter på basale indlånskonti som et grundlæggende problem for den finansielle forbrugerbeskyttelse i Danmark”. headtopics.com

Kontakt TV 2Hvis du ligger inde med viden, du gerne vil dele om negative renter, så skriv til TV 2 journalist Steen Schat-Holm på ssho@tv2.dkFold udJyske Bank under lupTrods flere mails frem og tilbage, hvor Finanstilsynet argumenterede for sin læsning af reglerne og forklarede, hvorfor man havde skrevet, som man havde i notatet, spændte Forbrugerombudsmanden igen skruen få uger senere.

Her sendte Forbrugerombudsmanden et fire sider langt brev til Jyske Bank, hvor banken blev bedt redegøre for, om man nu også holdt sig på den rigtige side af loven i forbindelse med minusrenterne.I brevet til banken oplistede Forbrugerombudsmanden flere ”mulige overtrædelser” af forskellige love og bekendtgørelser.

Det drejede sig blandt andet om dele af Aftaleloven, Bekendtgørelsen om God Skik for finansielle virksomheder og reglerne for ”basal betalingskonto”, som man også var gået i rette med Finanstilsynet om.Hvilke love er i spil?Hvad siger Aftaleloven?

Det er særligt Aftalelovens § 36 og 38b og c, Forbrugerombudsmanden har interesse for i denne sag. I en mail til Finanstilsynet skriver Forbrugerombudsmanden blandt andet:- Endelig rejser spørgsmålet om negative renter det mere grundlæggende aftale- og obligationsretlige spørgsmål, om en bank ved indførelsen af negative renter i en forbrugeraftale laver en så fundamental ændring, at dette slet ikke kan ske ensidigt, dvs. uden forbrugerens accept.

 Hvad er God Skik-bekendtgørelsen?Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder har grundlæggende til formål at sikre, at virksomheder på det finansielle marked opfører sig ordentligt og er velfungerende.De paragraffer, som Forbrugerombudsmanden konkret henviser til i sit brev til Jyske Bank handler blandt andet om, hvordan en bank skal varsle ændringer i for eksempel renteniveauet.

 Hvad er ”basal betalingskonto”, og hvorfor er det vigtigt?Som følge af loven om betalingskonti fra 2016 skal ”et pengeinstitut tilbyde en forbruger en basal betalingskonto vederlagsfrit eller mod betaling af et rimeligt gebyr”.Formålet er at sikre alle muligheden for at indsætte og hæve kontanter og have et betalingskort og en bankkonto, så de kan begå sig i samfundet.

I den interne kommunikation mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet kan man se, hvorfor den basale betalingskonto er så central:- Vi fortolker § 12 (i loven om betalingskonti, red.) som en regel, der utømmeligt gør op med, hvilke omkostninger en bank må tage for en basal indlånskonto. Det vil sige, at der må tages gebyr på maksimalt 180 kroner, skriver Forbrugerombudsmanden eksempelvis i én af sine mails.

 Krævede yderligere svarJyske Bank svarede efterfølgende Forbrugerombudsmanden, at man overholdt alle regler, love og bekendtgørelser, og at man ikke mente, noget var til hinder for indførslen af negative renter.Som svar vedlagde Jyske Bank to håndfulde bilag og dokumenter, men det fik ikke Forbrugerombudsmanden til at opgive sagen. I stedet modtog Jyske Bank i maj 2021 et opfølgende brev, hvor man skrev, at det var nødvendigt med flere oplysninger i behandlingen af sagen.

- Forbrugerombudsmanden ønsker belyst, hvilken aftaleretlig hjemmel banken oprindeligt har haft til at indføre negative renter på basale betalingskonti i eksisterende privatkundeforhold, lød det blandt andet.PerspektivKAMPEN OM RENTEKRONERNE

Foto: TV 2 Grafik / Christoffer Laursen HaldLige siden de første danske kunder blev bedt om at betale negative renter for at have penge stående på deres bankkonto, har minusrenter været et hyppigt debatteret emne i Danmark.Tit har bankerne henvist til Finanstilsynets notat fra februar 2020, der blåstemplede indførelsen, og endnu oftere har bankerne argumenteret med, at de selv skal betale negative renter i Nationalbanken.

Men erhvervsminister Simon Kollerup (S) har flere gange været kritisk over for, at bankerne sender regningen videre, og i sommer skrev ministeren på Facebook at ”grænsen (…) nu er nået med de 100.000 kroner”.Kollerups opslag kom kort efter, at Børsen kunne fortælle, at bankerne - ifølge analysefirmaet Bankresearch - tjente styrtende på de negative renter. Ifølge analysefirmaet står bankerne således til at tjene 3,3 milliarder kroner på negative renter i år, mens tallet i 2020 var 931 millioner kroner.

 Finanstilsynet kan ikke vurderer lovlighedenStridsøksen skal måske findes i selve aftalen mellem banken og kunden. For i sidste ende kan det hele komme til at handle om, hvorvidt indførelsen af negative renter er i strid med den aftale, der er indgået mellem de to parter.

Og lige netop det aspekt har Finanstilsynet ikke forholdt sig til, da lovligheden, på det område, er et spørgsmål for ankenævnene og domstolene. Det fremgår af Finanstilsynets notatet fra februar 2020.Denne retsusikkerhed er ikke blot til skade for kunderne, men også bankerne selv

Niels Skovmand Rasmussen, lektor i finansiel reguleringI den interne mailkorrespondance mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet går tilsynet dog skridtet videre i deres vurdering og skriver, at der intet ligger til hinder for, at ankenævnene eller domstolene vil kunne finde frem til, at negative renter er ulovlige.

Lektor i finansiel regulering Niels Skovmand Rasmussen mener, at myndighedernes fortolkninger skaber usikkerhed.- Denne retsusikkerhed er ikke blot til skade for kunderne, men også bankerne selv, siger Niels Skovmand Rasmussen, lektor ved Syddansk Universitet.

Jyske Bank afviser brud på aftaleTil TV 2 oplyser Forbrugerombudsmanden, at man forventer at komme med en endelig afgørelse på sagen snarest muligt. Inden for de kommende måneder vil Jyske Bank således få svar på, om Forbrugerombudsmanden rent faktisk i sidste ende mener, at banken har brudt loven.

Indtil da vil Forbrugerombudsmanden dog ikke kommentere sagen, da den er igangværende, og en lignende besked kommer fra Jyske Bank.Minister i hårdt angreb på danske banker: - Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt

Afviser at give interviewBanken har ikke ønsket at stille op til et interview, men i en mail skriver bankens kommunikationsdirektør, Erik Qvirin Hansen:- Jyske Bank har den opfattelse, at de rentevilkår, der er aftalt med kunderne, kan rumme negativ rente. Bankens indførelse af negativ rente er sket ved individuel meddelelse til hver enkelt kunde og med et passende langt varsel til at give kunderne mulighed for at reagere, skriver han.

Direktøren mener desuden ikke, at Forbrugerombudsmanden har rejst en sag mod Jyske Bank, men blot at der er tale om en ”række høringsspørgsmål (…) som vi har svaret på”.

Læs mere: TV 2 NEWS »

Er det ulovligt med negativ renter finder bankerne bare en anden måde at fylde deres pengetank op. Jeg forstår simpelthen ikke at vi ikke kan få en statsbank som ikke skal tjene penge på alt og alle. Hva med alle de corona gebyrer, får vi snart en neutral nemkonto eller er vi bare under bankernes nåde? Satme betalt mange gebyrer bare i år. Grådige svin, må de brande først hvis systemet går ned. Def where my torch gonna be

Der er et stort problem i, at ingen direkte sammenhæng mellem bankernes indlån/indlånsoverskud og deres pligt til deponi i Nationalbanken eksisterer. Dvs. at de sagtens kan sige til forbrugerne at de dækker omkostninger, mens de faktisk låner disse penge ud eller investerer dem.

Ejerselskab lagde afstand til Dan-Bunkering: 'Forældre kan ikke straffes for, hvad deres børn gør'På sidste retsdag i sagen om ulovlige leverancer af jetbrændstof til Syrien krævede Bunker Holding og dets direktør frifindelse. Fuck en dum sammenligning. “Forældrene” har tjent penge på den kriminalitet “ungerne” har lavet. Så mon ikke de kan straffes.

Mette Frederiksen: Vi er meget langt fra vaccinepligtDet går samlet set godt med vaccinationsindsatsen i Danmark. Derfor er ønsket fra regeringen fortsat, at det skal være frivilligt at lade sig stikke. Et dejligt splittet samfund der falder mere og mere fra hinanden. Det bliver kun værre og værre nu. Sådan er det i hele Europa nu. Total splittelse. Magtliderlige psykopater, skræmmende at et flertal hovedløst acceptere vaccine på vaccine, når det intet ændrer. '...men meget tæt på tvang - vi finder bare på noget andet at kalde det...' spolitik regeringenDK dkpol dkmedier CovidHysteria Tyranni mOronicVariant Covid19dk