Instrukskommission korrigerer sin beretning efter DR-podcast: Embedsmænd må alligevel godt nægte at følge en ulovlig ordre

Kommissionen havde ellers skrevet, at embedsmænd skal adlyde ulovlige ordrer, så længe de ikke er klart ulovlige

06-05-2021 22:01:00

Instrukskommission korrigerer sin beretning efter DR-podcast: Embedsmænd må alligevel godt nægte at følge en ulovlig ordre

Kommissionen havde ellers skrevet, at embedsmænd skal adlyde ulovlige ordrer, så længe de ikke er klart ulovlige

Så længe det blot er ulovligtKommissionenhavde i sin beretning skrevet, at hvis en embedsmand modtager en ulovlig ordre, så ”skal embedsmanden efter almindelig opfattelse adlyde” og udføre den ulovlige ordre, så længe ordren blot ”er ulovlig uden at være klart ulovlig”. Og den havde tilføjet, at embedsmandens overordnede omvendt her har en ”ledelses

Magien vendte hjem til Parken, da Danmark sparkede sig ud i Europa Jeanette har lige købt en lejlighed til sin datter: 'Det er ikke særlig sjovt at være køber i det marked' München ville støtte LGBT+-rettigheder i landskamp mod Ungarn - men Uefa siger nej tak til regnbuestadion

ret”, der giver den underordnede embedsmand en pligt til at udføre den ulovlige ordre.Fastholdes en tjenestebefaling, der er ulovlig uden at være klart ulovlig, (...) skal embedsmanden efter almindelig opfattelse adlyde.Instrukskommissionens oprindelige beretning

I den sammenhæng citererkommissioneni sin beretning flere passager fra Finansministeriets såkaldte Kodex VII og henviser til juridisk litteratur fra blandt andre højesteretsdommer Jens Peter Christensen.Men i Kodex VII står der det modsatte. Nemlig, at det derimod er den underordnede embedsmand, der i den situation har en headtopics.com

rettil at nægte at udføre den ulovlige ordre: ”Her har embedsmanden ret til at sige fra, men ikke pligt til at sige fra”, kan man læse i Kodex VII.En sådan ret til at nægte at adlyde gælder også, hvis embedsmanden får besked på at skrive noget usandt, fremgår det af Kodex VII. Og det påpeger Jens Peter Christensen i virkeligheden også i den bog, som

kommissionenhenviser til i en fodnote i sin beretning.- I tilfælde, hvor det ikke er helt klart, om ministerens oplysninger erurigtigeellervildledendem.v., men hvor der dog er en stærk begrundelse for at mene, at dette er tilfældet, må det tilsvarende antages, at

embedsmanden har ret(men ikke pligt) til at ’sige fra’, skriver Jens Peter Christensen i bogen.Korrigerer både trykt og elektronisk beretningDRog dagbladet Information har derfor i denne uge forelagt Instrukskommissionen, at den således flere steder i sin beretning fratager

embedsmænden sådan ret til at ikke at udføre en ulovlig ordre.- Det har ikke værethensigt, skriver den i dag på sin hjemmeside.Kommissionenhar samtidig besluttet, at den vil korrigere sin beretning. Det vil ske i både den trykte og i den elektroniske udgave, oplyser headtopics.com

Korrespondent: Löfven befinder sig i 'en møgsituation' Soundbokse er det mindste problem: Folk pisser, skider og har sex i gårde og haver, siger ejendomsforvalter Betjent i kritisk tilstand: Formodet flugtbilist nægter sig skyldig

kommissionenDR.I modsætning til, hvad der står i beretningen, skriver Instrukskommissionen derfor nu på sin hjemmeside, atembedsmændikkebehøver at adlyde ulovlige ordrer fra deres overordnede, men at ”en embedsmand i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en klar ulovlighed, men hvor der er en

stærk begrundelsefor at mene, at noget er ulovligt eller i strid med sandhedspligten, harrettil at sige fra i situationen.”En embedsmand har pligt til at efterleve den overordnedes afgørelse i tvivlstilfælde. Undtaget herfra er dog den situation, hvor embedsmanden har en stærk begrundelse for, at den overordnede embedsmands afgørelse er i strid med loven eller med sandhedspligten. Her har embedsmanden ret til at sige fra, men ikke en pligt til at sige fra.

Kodex VII, udgivet af Finansministeriet Læs mere: DR Nyheder »

Så pressen styrer stadig, som den har gjort fra første færd. Instrukskommission 😄

DR-korrespondent efter skotsk valgsejr til SNP: 'Ikke det resultat, de drømte om'Partiet havde håbet på et flertal alene. Det klogeste vil være at vente mindst 4 år med en afstemning. Så begynder Brexit at have en konkret betydning, og man kan tale om fordele og ulemper som de manifesterer sig. Lige nu er det mest gammel kiltnationalisme og ung idealistisk stræben efter oplyst demokratisk hurtigfix. Ligegyldig hvor højt SNP bjæffer får de ingen ny folkeafstemning. Ikke det resultat DR drømte om

Advokat skal undersøge mulig sexchikane i DR PigekoretDR er blevet opmærksom på to sager om krænkelser i DR Pigekoret, der ligger 'ganske mange år tilbage i tiden'.

FLS-boss efter regnskab og kurshop på 10 pct.: “Der er tale om et godt regnskab, men ikke noget ekstremt godt regnskab”Trods positive overraskelser blandt analytikerne og en markant stigning i kursen på FLS-aktien på om

Bill Gates mødtes med dømt pædofil, kort efter ringede hans hustru til en skilsmisseadvokatDet overraskende brud mellem Bill Gates og hustruen Melinda tog ifølge skilsmissepapirerne sin begyndelse kort efter en avisartikel i 2019. 'mødtes med' - prøv lige at skrive det som det er: Bill Gates serie-mødtes med Epstein - men som 'sølvpapirshattene' har sagt de sidste ti år - så er elitens top pædofile. OG det er dem, der sælger dig vacciner - så tror du virkelig de vil dit bedste? Slet ikke. Bill Gates havde gode tider med Epstein på hans ø med små børn. Melinda er en del af livsstilen/religionen. Kunne det være hun ikke kunne kapere hans idioti da mennesker er vel klar over 'låne' eliten og dens drab af uskyldige mennesker.? Epstein dræbte ikke sig selv. Anklaget for at sælge piger helt ned til 14 år. mange kendte besøgte ham på hans private ø i Caribien.