Hemmelige mails afslører: Bech-Bruun fik indblik i model for milliardsvindel - gav alligevel grønt lys til tysk bank

Hemmelige mails afslører: Bech-Bruun fik indblik i model for milliardsvindel - gav alligevel grønt lys til tysk bank

05-04-2020 20:04:00

Hemmelige mails afslører: Bech-Bruun fik indblik i model for milliardsvindel - gav alligevel grønt lys til tysk bank

Skattestyrelsen krævede i denne uge omkring 750 millioner kroner af advokatfirmaet Bech-Bruun i udbyttesag. Nu kaster hemmelige mails helt nyt lys over Bech-Bruuns rolle i sagen.

Sagen om North Channel Bank er dermed et af de mest opsigtsvækkende kapitler i udbytteskandalesagen i Danmark.Udbytteskandalesagen begynder i august 2012.Uden at Skat (i dag Skattestyrelsen) aner uråd, tilbagesøger udenlandske finansmænd i stor stil udbytteskat fra påståede ejerposter i danske aktier, som myndighedernes senere afdækning afslører reelt ikke findes.

USA trækker sig fra WHO og vil bruge pengene andre steder Mette Frederiksen var uenig med Søren Brostrøm \nog tog magten fra ham Regeringen vil åbne grænsen for norske, tyske og islandske turister – men ikke svenske

Advokatfirmaet Bech-Bruun har hovedsæde på Langelinie Alle i København. Advokatfirmaet har 515 medarbejdere, hvoraf 70 er partnere.Det er primært den formodede hovedmand, Sanjay Shah, og et netværk af finansfolk omkring ham, der står bag.

I 2013 bryder en gruppe af samarbejdspartnere og tidligere ansatte imidlertid ud af Shahs kreds og kopierer hans aktiekarruselmodel baseret på, at de sammensvorne ”handler” ikke-eksisterende aktier rundt i et lukket kredsløb uden at penge skifter hænder.

I den forbindelse køber udbrydergruppen, centreret omkring tre amerikanske finansfolk fra New York, den lille North Channel Bank i Mainz i Sydtyskland med henblik på at bruge banken som såkaldt depotbank i deres version af svindelnummeret.

En depotbank er en bank, der stiller konti til rådighed for aktiehandlere og udsteder beviser for ejerskab til aktieposter.Første henvendelse til Bech-BruunI starten af 2014 bliver Bech-Bruun inddraget i sagen, da North Channel Banks tyske advokater fra Frankfurt-afdelingen af det verdensomspændende, amerikanske advokatfirma Jones Day kontakter det danske advokathus.

Jones Day skriver til Bech-Bruun 3. februar 2014 og oplyser, at deres klient, North Channel Bank, er blevet anmodet om at yde ”visse bankydelser i forbindelse med en udbytteindkasserings-transaktion, som involverer aktier i et dansk børsnoteret selskab”.

Det tyske advokatfirma Jones Day sendte den allerførste mail til Bech-Bruun den 3. februar 2014.De tyske advokater skriver videre til de danske advokater hos Bech-Bruun, at transaktionen ”formentlig” handler om at få ”en dobbelt refusion af indeholdt udbytteskat.”

Sundhedseksperter om grænseåbning: - Det giver ikke mening, at man stadig er så forsigtige København er den store taber, når Danmark byder turister velkommen igen: »Det er så kritisk, som det overhovedet kan blive« »Chok« over forsigtig grænseåbning: »Det vil give større ledighed og få meget store konsekvenser«

Og de tyske advokater spørger Bech-Bruun, om North Channel Bank vil løbe en risiko i Danmark, for eksempel at de danske myndigheder vil betragte transaktionen som skattesvindel:”Klienten er bekymret for, at der er forhold i Danmark, som de bør være opmærksomme på (skattesvindel, anti-misbrugs-lovgivning etc.),” står der i mailen, der fortsætter:

“Indtil for nylig var der huller i den tyske skattelovgivning, som tillod dobbelt refusion af udbytteskat. Skattemyndighederne ser nu på disse transaktioner og forsøger at hævde, at de er udtryk for misbrug eller endda kriminelle,” skriver Jones Day til Bech-Bruun.

Her burde Bech-Bruun havde sagt nej til opgaven, påpeger eksperterne:- I første række får de jo nogle informationer om, hvad der kunne være tale om. Allerede dér burde alle alarmklokker lyde. Dér er det klart, at det, der er tale om her, er et potentielt svindelnummer, siger Robert Spliid, ekstern lektor på CBS.

Bech-Bruun udtrykker flere gange undervejs forbehold overfor den beskrevne transaktion, men vælger at fortsætte rådgivningsforløbet, viser mailkorrespondancen.Bech-Bruun svarede samme dag på den første mail fra Jones Day.

”Den type transaktion, I beskriver, der indebærer en mulighed for, at to aktionærer kan tilbagesøge den samme udbytteskat (”cum-/ex handler”), er blevet præsenteret for os før,” skrev Bech-Bruun tilbage få timer senere den 3. februar 2014.

”Som jeg også tror… (navn på anden Bech-Bruun-advokat, red.) har indikeret overfor jer, er denne slags handler efter vores erfaring generelt problematiske set fra et juridisk perspektiv… Har I lyst til at diskutere det videre, deltager vi gerne i et telefonmøde…”, fortsatte den Bech-Bruun-advokat, der endte med at stå for hovedparten af den efterfølgende rådgivning.

Udenrigsministeriet: Der er kun tre lande, du bør rejse til frem til 31. august Trump og Twitter i åben krig - et åbenlyst paradoks, mener analytiker Departementschef bad Brostrøm om at forlade vigtigt princip: 'Han får at vide, at det ikke er hans faglighed, der bestemmer'

1 til 1 modelHerefter skriver det tyske advokatfirma i nogle uger frem og tilbage med Bech-Bruun. I april 2014 tager sagen en drejning, idet den daværende ledelse i North Channel Bank udarbejder en syv siders lang transaktionsmodel på tysk.Det er denne model, som North Channel Bank senere fik en bøde for at have benyttet, slår professor Søren Friis Hansen fast.

- Banken har efterfølgende i Danmark fået en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri. Det er for at anvende den her model, siger han.Den 10. april 2014 modtog Bech-Bruun en syv sider lang transaktionsmodel på tysk. Modellen beskriver – ifølge eksperterne – i detaljer, hvordan en række kunder, der alle har konto i den tyske bank, laver indbyrdes handler i en ring uden at hverken aktier eller penge tilsyneladende skifter hænder.

Bech-Bruun modtager modellen 10. april 2014.Modellen beskriver – ifølge eksperterne – i detaljer, hvordan en række kunder, der alle har konto i den lille bank, laver indbyrdes "handler" i en ring uden at hverken aktier eller penge tilsyneladende skifter hænder

Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS.Professor Søren Friis Hansen peger på, at de tyske finansmyndigheder i 2016, i forbindelse med en kulegravning af North Channel Bank, kommer frem til, at modellen savner ”enhver forretningsmæssig begrundelse”:

- Det er jo domstolene, der i givet fald skal afgøre det, men min vurdering er, at han (advokaten i Bech-Bruun, red.) burde have indset, at denne model var kunstig og savnede forretningsmæssig begrundelse, siger Søren Friis Hansen.Ekstern lektor på CBS Robert Spliid mener, at der er tale om en form for bedrageri, som ”burde være nem at gennemskue”.

- Andre (modeller, red.) har jo været mere sofistikerede og har 8-10 parter, men her har man kun tre parter, som handler med nøjagtig det samme beløb, som afvikler til nøjagtig de samme kurser på nøjagtig den samme dag. Det er meget, meget nemt at gennemskue. Det undrer mig, at Bech-Bruun ikke har gennemskuet det, siger Robert Spliid.

Bech-Bruun har afvist at svare på spørgsmål om det specifikke rådgivningsforløb, men i en skriftlig replik til den igangværende retssag mod Skatteministeriet, som firmaet har sendt til DR og Børsen, fastholder advokatfirmaet, at rådgivningen var i orden:

- Det fastholdes, at den afgivne legal opinion var udtryk for korrekt juridisk rådgivning, og at (...) ikke havde noget grundlag for at antage, at North Channel Banks kunder eller banken selv ville være involveret i svindel med refusion af udbytteskat, skriver Bech-Bruun i replikken.

Bech-Bruun involveret i to verserende sagerUd over kravet fra Skattestyrelsen på omkring 750 millioner kroner er Bech-Bruun involveret i to verserende sager i Østre Landsret:Den ene sag er mellem Bech-Bruun og Advokatnævnet, hvor et flertal sidste år vurderede, at fire af advokatfirmaets advokater – men ikke Bech-Bruun som firma - var inhabile, da Bech-Bruun påtog sig en opgave for Skatteministeriet med at kulegrave myndighedernes håndtering af udbyttesagen, samtidig med at advokatfirmaet har rådgivet den tyske North Channel Bank

Den anden sag handler om, at Advokatnævnet har pålagt Bech-Bruun at tilbagebetale 3,5 millioner kroner for undersøgelsen af myndighedernes håndtering af udbyttesagen. Det nægter Bech-Bruun og har derfor anlagt en sag mod Skatteministeriet om honoraret

Problemer med tyskTilbage i 2014 kvitterer Bech-Bruun-advokaten for modtagelsen af model-beskrivelsen, men vender efter et par dage, den 14. april 2014, tilbage og forklarer, at han ikke er tilstrækkelig god til tysk.Efter at have skrevet frem og tilbage og holdt en række telefonmøder enes parterne – ifølge korrespondancen – om at basere rådgivningen på et engelsk resume.

I den skriftlige replik bekræfter advokatfirmaet, at Bech-Bruun i april 2014 modtager den tysksprogede beskrivelse fra North Channel Bank. Bech-Bruun skriver videre i replikken, at den advokat, der modtager beskrivelsen, ”af sproglige grunde” afviser ”at lægge den tyske transaktionsbeskrivelse til grund.”

Ifølge eksperterne kan Bech-Bruun ikke undskylde sig med, at man ikke forstod modellen på grund af manglende tyskkundskaber:- Det er jo sådan, at hvis man afgiver en opinion overfor en tysk kunde og får noget materiale på tysk, så er man nødt til at forstå det materiale, man får. Hvis man ikke forstår materialet, så kan man ikke afgive en opinion. Så det argument vil i hvert fald ikke friholde advokaten for ansvar, siger Søren Friis Hansen.

Hvad så hvis Bech-Bruun fik at vide: Her får i et engelsk resume, brug det i stedet for?- Det mener jeg stadig ikke kan friholde dem for ansvar. De er nødt til at forstå det materiale, de får. Den tyske undersøgelse (fra de tyske finansmyndigheder, red.) siger jo klart, at det er præcis den model, der er blevet beskrevet i notatet, som også er anvendt. Så det mener jeg ikke kan fritage advokaten for ansvar, siger Søren Friis Hansen.

Robert Spliid, ekstern lektor på CBS, peger på, at store dele af diagrammet består af figurer og tegninger, der forklarer modellen rent grafisk, og hvor tyskkundskaber ikke er påkrævede for forståelsen:- Hvis en topadvokat i København ikke er i stand til at forstå noget rudimentært tysk, så er han måske i den forkerte branche. Så skal han i hvert fald afholde sig fra at rådgive en tysk bank, siger Robert Spliid.

Grønt lys fra Bech-BruunDet endelige juridiske notat, der ifølge eksperterne giver North Channel Bank grønt lys til at agere depotbank for en udbytteskattemodel, hvor tre parter tilsyneladende sender aktier rundt i en ring, er dateret nogle måneder senere, den 4. august 2014.

Den tyske bank North Channel Bank har været central i sagen om svindel med udbytteskat mod Danmark, fastslog Retten i Glostrup i september 2019, da banken fik en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri mod den danske statskasse. Banken har hovedsæde i Mainz, hovedstaden i delstaten Rheinland-Pfalz.

”North Channel Bank burde ikke blive holdt erstatningsansvarlig for de tab, som den danske stat måtte lide som en konsekvens af bankens rolle i den påtænkte transaktion,” skriver Bech-Bruun-advokaterne i det endelige notat til North Channel Bank fra den 4. august 2014.

I replikken, som Bech-Bruun har sendt til DR og Børsen, afviser advokatfirmaet enhver form for fejl og medansvar:”Der ville naturligvis ikke af nogen advokat i Bech-Bruun være blevet afgivet legal opinions til en bank, hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken ville gøre sig skyldig i bedrageri,” skriver advokatfirmaet.

Ifølge Bech-Bruun var deres rådgivning i 2014 baseret på forudsætninger, der på ingen måde gav mistanke om svindel.Samtidig blev der ifølge Bech-Bruuni det endelige juridiske notat dateret 4. august 2014indsat forbehold mod modeller, der kunne bruges til svindel:

”Der er således ikke en forbindelse mellem ”den formodede svindel”… og de afgivne legal opinions, der skal læses i deres helhed og inklusiv udtrykkelige forudsætninger,” konkluderer advokatfirmaet i replikken.Simon Evers Hjelmborg skriver desuden til DR:

- Mailudvekslingen i sagen er præget af teknisk og faglig sprogbrug blandt skatteeksperter og indebærer ikke, at der var noget tegn på at banken ville udøve bedrageri. Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri.

Han henviser også til, at et mindretal i Advokatnævnet i forbindelse med habilitetssagen har udtalt, at 'de tidligere afgivne opinions indeholdt en grundig beskrivelse af dansk ret og ikke fremstod som et dokument, der kunne eller skulle bruges til ’svindel’.

Advokatnævnet havde i habilitetssagen ikke adgang til hele korrespondancen mellem Bech-Bruun og Jones Day.Den endelige legal opinion fra Bech-Bruun er dateret 4. august 2014.DR og Børsen har vist Bech-Bruuns replikker og kommentarer til eksperterne, der fastholder deres kritik af firmaets rådgivning efter at have læst Bech-Bruuns argumenter.

Bech-Bruun bekræftede rådgivningDet var to førende danske skatteadvokater ansat i Bech-Bruun, der var involveret i den rådgivning, som det danske advokatfirma ydede til North Channel Bank i 2014. Ingen af dem er længere ansat i Bech-Bruun.

Det interne materiale viser, at flere andre Bech-Bruun-advokater i årene efter bliver involveret i rådgivningen af den tyske bank.I sommeren 2015, få uger før Skat opdagede den igangværende svindel, beder tyskerne Bech-Bruun bekræfte deres rådgivning fra året før.

Det sker, fordi BAFIN, det tyske finanstilsyn, er begyndt at stille kritiske spørgsmål til transaktionerne i North Channel Bank. Det afslører mails mellem den tyske bank, bankens tyske advokater og BAFIN. Det bliver Bech-Bruun ifølge mailkorrespondancen ikke informeret om.

Da de tyske advokater igen henvender sig til Bech-Bruun i sommeren 2015 og beder om en bekræftelse på den tidligere ydede rådgivning, er det to nye Bech-Bruun-advokater, der løser opgaven. Igen bekræfter de danske advokater, at North Channel Bank kan agere depotbank uden umiddelbart at risikere hverken erstatnings- eller strafansvar i Danmark.

”Vi har gennemgået vores opinion fra den 4. august 2014. Vi kan bekræfte, at vi stadig står bag vores konklusioner med hensyn til NCBs (North Channel Banks, red.) stilling i forhold til de danske skattemyndigheder,” skriver Bech-Bruun i en mail til Jones Day i Frankfurt den 20. juli 2015.

Tredje gang Bech-Bruun bekræfter den oprindelige rådgivning fra 2014 er i foråret 2017.I alt har fem forskellige Bech-Bruun-advokater i perioden fra februar 2014 til april 2017 været involveret i rådgivningen af North Channel Bank, fremgår det af materialet.

North Channel Bank oplyste i juni 2015 til den tyske finansmyndighed BAFIN, at man anså rådgivningen fra Bech-Bruun som juridisk rygdækning til transaktionerne, som frem til begyndelsen af august 2015 blev brugt til at trække hundredvis af millioner ud af Skat.

Efterspil: Kæmpebøde og mulig straffesagI dag – seks år efter at Jones Day kontaktede Bech-Bruun - står det ifølge eksperterne klart, at Bech-Bruuns rådgivning ikke har holdt stik. For banken og dens daværende ledelse har sagen vist sig at få konsekvenser: I efteråret 2016 tvang de tyske finansmyndigheder North Channel Banks daværende ledelse til at træde tilbage på grund af bankens involvering i den danske sag. I juni 2017 blev banken ransaget af tysk politi i samarbejde med dansk politi. Det har ført til, at North Channel Bank i september 2019 erkendte sig skyldig i groft bedrageri og medvirken til svindel mod Danmark for 1,1 milliarder kroner. Banken blev straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

Det skete, fordi banken – med Retten i Glostrups ord - havde været med til at ”tilrettelægge og eksekvere et system, hvori sigtede kunne registrere fiktive aktie- og pengebevægelser, hvorefter sigtede udfærdigede dokumenter… indeholdende urigtige oplysninger...”

Retten i Glostrup slår samtidig fast, at ”bedrageriet mod den danske statskasse har været yderst professionelt planlagt og udført af dygtige erfarne bankfolk i et netværk over flere lande, som har udnyttet deres viden fra banksektoren til at bedrage de danske skattemyndigheder. Forholdet har stået på i en længere periode og ved anvendelse af hundredvis af fiktive aktiehandler.”

Simon Evers Hjelmborg siger, at North Channel Bank har erklæret sig skyldig i “at gøre noget andet, end det banken i 2014 oplyste vores advokater om og bad vores advokater om at vurdere.”Det er eksperterne, som har gennemgået korrespondancen, uenige i. North Channel Bank har fået en bøde for at have benyttet den model, som Bech-Bruun fik tilsendt, slår Søren Friis Hansen fast.

- Banken har efterfølgende i Danmark fået en bøde på de 110 millioner kroner for groft bedrageri. Det er for at anvende den her model, siger han.For nogle uger siden kunne tyske medier fortælle, at to af bankens tidligere direktører er blevet varetægtsfængslet for at hindre, at de flygter forud for afviklingen af en straffesag imod dem.

Bech-Bruuns retssager mod Skatteministeriet og Advokatnævnet er stadig i gang. Og senest er Bech-Bruun altsåblevet mødt med et erstatningskrav fra Skattestyrelsen på omkring 750 millioner kroner.AdvokatnævnetAdvokatnævnet behandler klager over medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Alle advokater i Danmark skal være medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens § 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt.

Nævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd.- Vores opgave er at få så mange af de 12,7 milliarder kroner hjem til den danske statskasse som muligt. Det arbejder vi hele tiden benhårdt på. Det er Kammeradvokatens anbefaling, at vi retter krav mod det danske advokatfirma. Skattestyrelsen har derfor sendt betalingspåkrav til advokatfirmaet, og vi er klar til at stævne, hvis beløbet ikke bliver betalt, udtalte Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen i en pressemeddelelse om kravet i denne uge.

I en kommentar på Bech-Bruuns hjemmesideskrev bestyrelsesformand Simon Evers Hjelmborg, at sagen imødeses ’med sindsro’.- Vi kan bekræfte, at vi i dag har modtaget et betalingskrav fra Kammeradvokaten på vegne af Skattestyrelsen på baggrund af vores rådgivning af den tyske bank, North Channel Bank. Dette tager vi klart afstand fra, og vi undrer os meget over, at Kammeradvokaten kan mene, at der er grundlag herfor, skrev Simon Evers Hjelmborg.

Skattestyrelsen har givet Bech-Bruun 10 dage til at indbetale pengene. Sker det ikke, sender Skattestyrelsen en stævning, og så ender sagen for retten.Sidste kapitel i beretningen om North Channel Banks angreb på den danske statskasse – og et dansk advokatfirmas rolle i det – er altså langt fra skrevet endnu.

Skattestyrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen. Jones Day er ikke vendt tilbage på DR og Børsens henvendelse. Læs mere: DR Nyheder »

Kunne man ikke beskrive de to modeller - den er rådgivet om og den der er brugt i stedet for dette patetiske forsøg på at bakke staten om med subjektiv journalistisk . Altså så folk SELV kan vurdere det. Ved godt det er gammeldags 🤣 Kriminelle...sjovt nok er det nemmere at være kriminel i danmark sålænge man er hvid og høj på strå...dkpol

Danskernes opsparinger bugner under coronakrisen – men det er skidt for økonomien, advarer eksperterPå kort tid stiger det samlede beløb af danskernes opsparinger med flere milliarder. Alligevel er der ikke lagt op til forbrugsfest, vurderer økonom. lukketland Hvis flertallet har for mange penge så er det måske fordi man ikke kan bruge dem nogen steder Helt fint. Lad de nødlidende erhvervsdrivende låne disse penge til en fornuftig rente på 2% pro anno. Og smid de griske banker ud af lånemarkedet. Altså fornuftige borgerlån til små erhvervsdrivende. Er der ikke noget alderstatistik på dette? Bugner ligefrem? Tænker der er en masse ubekendte i jeres research

Stopfyldt fryser? Sådan får du mest ud af frossen mad i karantænetiderFik nedlukningen af Danmark dig til at hamstre kød, så læs her, hvad du skal stille op med din stopfyldte fryser.

Tatovering med 'hemmeligt' budskab - og 9 andre ting, der vil overraske dig om DR's dramaserieVi afslører finurlige overraskelser fra 'Når støvet har lagt sig'. Jeg synes det er en god serie

Efter kritik: Bestseller-ejer betaler alligevel huslejeAnders Holch Povlsen beklager, at Bestseller har tilbageholdt betaling til udlejere, siger han til Finans. Jeg ved ikke med andre, men jeg vil huske de virksomheder der har opførte sig på den måde. Jeg vil ikke handle med dem når det er overstået. Men artiklen nævner ikke hvorvidt der også nu opkræves husleje hos de erhverv udenfor BESTSELLER, der lejer sig ind i deres bygninger, som tidligere også blevet eftergivet mens krisen står på. Hvis d var mig der var deres udlejer så havde jeg slæbt dem på retten! Erhvervslejemål er 6 mdr. hvis ikke d betaler huslejen tjaaa så må d lukke for biksen. Om han er Danmarks eller verdens rigeste vil d ikke ha nogen betydning. boykotBestseller

Forskning afslører: Antarktis var dækket af regnskov for 90 millioner år sidenForskere finder ældgammel pollen og trærødder i havet ud for det iskolde kontinent. Men findes det stadig nede i bunden af en 'sovende' vulkan hvor temperaturen har været konstant tropisk siden dinosaurerns tid. 🤓 Meget fint beskrevet. Spændende artikel. Spændende

Google afslører, hvor danskerne opholder sig under coronaEn rapport fra datagiganten Google skal nu afgøre, om folk fra lande over hele verden trodser sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Så får folk travlt med at slukke deres telefoner ude i sommerhus områderne :-D