Dkpol

Dkpol

Eksperter om notat: Regeringens planer mindsker uligheden

Eksperter: Regeringens skatteplaner for finansloven mindsker uligheden #dkpol

11.9.2019

Eksperter: Regeringens skatteplaner for finansloven mindsker uligheden dkpol

FINANSLOV: De fleste af finansieringsforslagene fra et internt notat om S-regeringens finanslovsudspil for 2020 vil mindske den økonomiske ulighed, vurderer tre professorer.

”Især forslaget om at tilbagerulle lempelsen af arveafgiften vil have en effekt. De andre forslag er forholdsvis små, men i forhold til den samlede retning må det her antages at påvirke den økonomiske fordeling i Danmark i en mere lige retning. Især hvis man ser det i sammenhæng med, at regeringen har øget tilskuddet til udsatte børnefamilier,” vurderer Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet.

Regeringen lægger i det interne notat fra Finansministeriet op til

”Man må formode, at den lempelse er kommet dem med relativt høje indkomster til gode, og derfor vil jeg også umiddelbart forvente, at en tilbagerulning vil formindske den økonomiske ulighed,” siger Bo Sandemann Rasmussen, der er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

Svend Erik Hougaard Jensen, der er professor ved Økonomisk Institut ved Copenhagen Business School, er enig i, at forslaget ”kan hakkes af på den rigtige side af stregen”, når det handler om at mindske den økonomiske ulighed.

”Ud fra en fordelingspolitisk betragtning vil det umiddelbart mindske uligheden, fordi der i dag er en skæv fordeling i, hvem der har adgang til den slags personalegoder. Men jeg vil understrege, at betydningen er meget lille og svær at måle,” lyder det fra Bent Greve.

Ifølge Svend Erik Hougaard Jensen kan regeringens planer om at bevare beskatningen af arbejdstelefoner have en ”helt usynlig” effekt på den økonomiske vækst.

Et andet forslag fra det interne regeringsnotat er at fastholde loftet i aktiesparekontoen. Det vurderer Finansministeriet vil give 100 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023

Ifølge Finansministeriets tal vil en fastholdelse af loftet give 100 millioner kroner i statskassen.

I det interne regeringsnotat lyder det, at regeringen planlægger en ”forhøjelse af afgift på plastik”. Det forventes at give 200 millioner kroner mere i statskassen allerede fra 2020.

”Men afgiften vil samtidig gavne dem mest set fra et sundhedsfagligt perspektiv, for vi ved, at det er den gruppe, der døjer mest med forskellige livsstilssygdomme som konsekvens af tobaksforbrug. Så det er et dilemma, hvor man må beslutte sig for, hvad man mener er vigtigst,” siger Svend Erik Hougaard Jensen.

Læs mere: Altinget

Notat indikerer: Her er regeringen klar til at give sig i forhandlinger om finanslovenSTRATEGI: Det m&229;tte v&230;re op til forhandlinger, om der var penge til n&248;dlidende universiteter, sagde regeringen sidste uge. Men nu afsl&248;rer internt notat, at S-regeringen forventer at give 300 millioner til humaniora og samfundsfag som politisk indr&248;mmelse.

Internt notat: Regeringen planlægger lille prisstigning på cigaretterCigaretter skal koste 50 kroner. Det er for slapt, lyder det fra direktøren i Kræftens Bekæmpelse.

Notat: Sådan lægger regeringen op til at fordele 10 milliarder på finanslovenFINANSLOV: S vil rulle visse skattelettelser tilbage og bruge af r&229;derummet for blandt andet at genoprette skattev&230;senet og afskaffe sparekrav p&229; uddannelser. Det viser et udkast til regeringens finanslovsprioriteter, hvor klima ikke er n&230;vnt med et ord.

Lars Seier har købt legendarisk caféOgså selvom han egentlig ikke havde planer om at blive caféejer.

Dagens podcast: Internt dokument afslører finanslovsdetaljer, men klimaet glimrer ved sit fraværAJOUR: Klima er slet ikke n&230;vnt i det l&230;kkede interne notat, der viser regeringens finanslovsprioriteter. Men er det s&229; ensbetydende med, at klimaet slet ikke bliver en del af finansloven?

Regeringen anker: Op til Højesteret at afgøre, om suspendering af parlamentet var ulovligDen skotske Højesteret har erklæret suspenderingen af det britiske parlament ulovlig. Men politikerne er ikke lige på vej tilbage på job.

Skriv kommentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Seneste Nyt

Nyheder

11 september 2019, onsdag Nyheder

Tidligere nyheder

Tidligere minister indtræder i bestyrelsen hos DR

Næste nyheder

Apple gør sig klar til en fremtid uden iPhone
Tidligere nyheder Næste nyheder