Detektor: Hvor farlig er coronavirus for børn? Her er det, vi ved

09-04-2020 09:51:00

Detektor: Hvor farlig er coronavirus for børn? Her er det, vi ved

1Hvor mange børn bliver smittet?Kun få børn bliver registreret som smittede.Iudgør børn under 10 år i skrivende stund 0,9 procent af de kendte smittetilfælde. Børn i aldersgruppen 10-19 år udgør 2,1 procent.

Steinmetz: - Raceurolighederne kan give Trump fire år mere i Det Hvide Hus Danmarks årlige bidrag til EU står til at stige med seks milliarder Sveriges statsepidemiolog: Vi burde have gjort mere mod corona

Nogenlunde det samme billede tegner sig andre steder i verden.Giver børn smitten videre?Den norske forsker Atle Fretheim fra Folkehelseinstituttet gennemgår i et notat en række forskningsartikler på området.Konklusionen lyder: 'Ud fra den foreliggende dokumentation ser det ud til, at smittede børn ikke udgør en væsentlig smittekilde, men det er for tidligt at drage nogen konklusion, da billedet kan ændre sig, når vi får mere omfattende data fra smitteopsporing.'

Kilde:Den norske forsker Atle Fretheim fra Folkehelseinstituttet i Norge har lavet en 'hurtig' søgning i den videnskabelige database PubMed.Og så har han ‘udvalgt, kritisk vurderet og opsummeret resultaterne’, skriver han i enrapport

om børns rolle i spredning af coronavirus.Der er ingen tvivl om, at børn kan blive smittet. Men det ser indtil videre ud til, at de bliver smittet i mindre grad end voksne, skriver Atle Fretheim.Iudgjorde børn omkring 2 procent af 44.672 smittede personer i en opgørelse fra midten af februar. Der var tale om 416 børn fra 0-10 år, og 519 børn fra 10-19 år.

Iudgjorde børn 4,8 procent af 4.212 smittede i en opgørelse fra starten af marts. Der var tale om 32 børn fra 0-10 år og 169 børn fra 10-19 år.Spørgsmålet er så: Hvorfor finder vi kun frem til få smittede børn?

Årsagen er stadig uklar. Bliver børn sjældnere smittet end andre? Eller udviser de bare færre og mildere symptomer? Begge ting kan være forklaringer.I Island har man testet en meget stor del af befolkningen i forhold til resten af verden. Det gør det nemmere at konkludere noget generelt ud fra tallene.

Men hvad er så den foreløbige konklusion fra Island? Erfaringerne tyder på, at børn faktisk er i mindre risiko for at blive smittet end voksne.Sådan skal Danmarks åbnes op igenI første omgang skal vuggestuer og børnehaver åbne.

Udenrigsministeriet: Vi har sagt det meget klart - bliv hjemme fra Sverige Danmarks udgifter til EU står foran stor stigning Steffen Gram: Trumps kirkebesøg taler til hvide, ældre vælgere

Det samme skal folkeskolen for elever i 0.- 5. klasse.Genåbningen sker efter påske fra den 15. april.Data fra de islandske test viser, at børn kun har 25 procent risiko for at blive smittet sammenlignet med voksne. Det betyder, at børn også har tilsvarende mindre risiko for at føre smitten videre til andre.

Det siger den islandske professor Kári Stefánsson til den norske avis. Han er professor på Islands Universitets medicinske fakultet og leder genteknologifirmat deCODE genetics, som har stået for omkring halvdelen af de islandske tests.

Detektor har kontaktet Kári Stefánsson med nogle opfølgende spørgsmål, men han er endnu ikke vendt tilbage.En anden forklaring kan som nævnt være, at vi overser børn med coronavirus, fordi de udviser færre og mildere symptomer.

Det bringer os videre til næste spørgsmål.2Hvor syge bliver børnene?Børn bliver tilsyneladende ikke lige så syge som voksne.De oplever sjældnere feber, hoste og vejrtrækningsproblemer, og de har i mindre grad brug for intensiv behandling.

Det viser erfaringer fra blandt andet USA og Kina.En foreløbigfra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA peger for eksempel på, at voksne oftere end børn oplever problemer med vejrtrækning.Hvad siger de danske myndigheder?

- Vi bliver nødt til at genåbne samfundet. Det vil naturligt ske, at smitterisikoen så stiger en smule. Vi kan ikke blive ved med at være i en situation, hvor samfundet er lukket ned. Så er kunsten, at sundhedssystemet kan følge med.

Flere hundrede i aktion mod hadforbrydelser: Slut med tilråb for at gå i kjole Fup-indsamlinger til velgørenhed og svindel med gavekort Børn demonstrerer for sortes rettigheder i Minneapolis

- Af en eller anden årsag opfører den her sygdom sig anderledes end mange andre børnesygdomme, vi kender. Børn bliver ikke særligt syge, og de har også lavere forekomst af sygdom.Kåre Mølbak, faglig direktør for Statens Serums Instituts Infektionsberedskab til

dr.dkden 7. april.Ud af 10.994 coronasmittede voksne i alderen 18-64 år rapporterer 43 procent, at de har haft problemer med at få vejret. Til sammenligning oplever kun 13 procent af 291 børn under 18 år det samme.De foreløbige tal fra USA tyder også på, at børn har mindre risiko for at udvikle alvorlige sygdomsforløb med brug for intensiv behandling.

For børn under 18 år havde mellem 0,58 og 2 procent ifølge opgørelsen brug for intensiv behandling.For voksne i alderen 18-64 år gjaldt det mellem 1,4 og 4,5 procent.De amerikanske myndigheder har ikke information om samtlige tilfælde af coronavirus, og tallene er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Ifølge CDC indikerer de tidlige analyser dog, at coronavirus ikke rammer børn i USA nær så hårdt som voksne.Ved vi mere?Vi kan vende tilbage til den norske forsker Atle Fretheim fra Folkehelseinstituttet. Han har fundet nogle flere forskningsrapporter frem. ‘Reelle data - ikke modelleringsstudier,’ understreger han. Du får dem her:

Begge rapporter kommer fra Kina. Sådan er det med meget af den viden, vi har om coronavirus. Det startede i Kina, og derfor er data derfra også mere modne.Den enerapportbygger på viden om lidt over 2.000 børn i Kina. En tredjedel af dem var testet positive for coronavirus. Resten blev ikke testet, men var mistænkt for at være smittede.

Ud af alle børnene blev 5,2 procent alvorligt syge og 0,6 procent kritisk syge. Det indebærer blandt andet vejrtrækningsbesvær og i yderste tilfælde behov for respirator for de kritisk syge.Det er sandsynligt, at nogle sygdomsforløb skyldtes andre sygdomme end coronavirus, da alle som sagt ikke var testet. De fleste alvorligt og kritisk syge børn fandtes blandt dem, der ikke blev testet, men var mistænkt for at være smittede.

Hvad siger WHO?'Sygdommen hos børn virker til at være relativ sjælden og mild med omkring 2,4 procent af alle bekræftede tilfælde blandt personer under 19 år. En meget lille del af dem under 19 år har udviklet alvorlig (2,5 %) eller kritisk sygdom (0,2 %).'

Kilde:Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), side 12Børnene blev tilsyneladende sjældnere alvorligt syge af coronavirus. Voksne har vist sig at blive alvorligt syge omkring tre gange så ofte, skriver forskerne og henviser til en anden kinesisk

undersøgelseaf smitte blandt voksne.Og der er en ting mere i den kinesiske rapport, der er værd at bemærke, skriver norske Atle Fretheim: 13 procent af de børn, der faktisk var testet positive for coronavirus, viste ingen symptomer.

Vi runder af med en sidstekinesisk undersøgelse.Denne gang lidt mindre. Der er tale om 171 børn fra den kinesiske by Wuhan. Alle var under 16 år, og alle var testet positive for coronavirus.Kun tre af dem fik brug for intensiv behandling og respirator. Alle tre havde i forvejen andre sygdomme. Leukæmi, en form for tarmslyng og problemer med nyren.

Igen værd at bemærke: Over 15 procent - svarende til 27 af børnene med coronavirus - viste ingen symptomer. De var blevet testet, fordi de havde haft kontakt til andre smittede.Ihar 13 børn fra 0-19 år været indlagt med coronavirus. Det svarer til otte procent af alle børn, der er registeret smittede - og 0,9 procent af alle indlagte.

3Hvor mange børn dør?Der er få meldinger om børn, der dør af Covid-19, skriver WHO til Detektor.Hvor mange tilfælde ved WHO dog ikke præcist, og Detektor har heller ikke fundet nogen samlet opgørelse.Her er, hvad vi ved:

Et af de tre kritisk syge børn ii Kina døde. Barnet havde som sagt også en anden sygdom ud over coronavirus. Det var et ti måneder gammelt barn med en speciel form for tarmslyng.Også i den anden og størreregistrerede man et dødsfald blandt børnene. Det var en 14-årig dreng fra den kinesiske provins Hubei, der døde den 7. februar. Rapporten fortæller ikke mere om drengen.

I USA er der rapporteret om tre dødsfald blandt børn, der var testet positive for coronavirus.Det er dog endnu ikke officielt bekræftet, at det var virusset, der var den primære dødsårsag i de tre sager. Det oplyserden 6. april.

I Danmark kender vi ikke til nogen dødsfald blandt børn med coronavirus.Statens Serum Institut har af diskretionshensyn registreret syv dødsfald i et meget stort aldersinterval fra 0-59 år. Detektor har spurgt, om nogle af de syv personer var børn, men har ikke fået svar.

Vi kender altså kun til meget få dødsfald blandt børn med coronavirus. Men hvad så med varige mén?Kjeld Schmiegelow er professor i pædiatri ved Rigshospitalet. Han påpeger, at der stadig er meget, vi ikke ved om coronavirussen, herunder sygdommens følgevirkninger.

Det er dog hans vurdering, at børn vil have lettere ved at komme sig over selv alvorlige sygdomsforløb end voksne.- Det er det, vi ser for andre børn, der har været i respirator i flere uger, fordi børns lunger er bedre i stand til at klare et langvarigt respiratorforløb end ældre patienter, siger han.

- Barnet er i en fase, hvor de indre organer stadig udvikler og tilpasser sig, og der kommer nyt lungevæv til i det meste af barndommen. Det betyder, at lungefunktioner bedre kan normaliseres hos børn end hos voskne, også efter et længerevarende sygdomsforløb.

Læs mere: DR Nyheder »

DRDetektor Yderligere data fra Singapore, hvor man hele tiden har tested/tracked. Få inficerede børn, og de får hurtigt 'all clear'. Skal alle ansatte på skolerne være iført mundbind,når 392000 elever møder ind i næste uge ? Detektor, kan i ikke lige undersøge sandheden i dette dokument. På forhånd tak ❤️

Boris Johnson stadig på intensiv: 'Det er en påmindelse om, hvor alvorligt det her er'Boris Johnson stadig på intensiv: - Det er en påmindelse om, hvor alvorligt det her er forstår ikke hvorfor det er en politisk leders indlæggelse der understreger alvoren i det her? Jeg synes da det har været alvorligt i lang tid nu - og alvoren har været trippelt understreget længe? 🤷‍♀️

Studie: Blodtypen har måske betydning for, hvor hårdt covid-19 rammerNogle mennesker rammes særligt hårdt af coronavirussen, og et hold kinesiske forskere kommer med et bud på, hvad én af forklaringerne kan være. Tak. Det havde jeg da lige brug for 😞 Er astma-patient med blodtype A 😛 Yes, har blodtype 0, så det der satser jeg på😁🤞😉 Louise - Du skal ikke i skole min skat, mor har ARh minus 🤣🤣🤣🤣

Forberedelser til corona i en undtagelsestilstand: 'Hvor skal vi flygte hen, hvis virusset kommer?'I Syriens undtagelsestilstand forbereder de fordrevne sig på endnu en dødelig fjende. Hvor kom de fra inde de lande der hvor de er nu .. så de må tage hjem Hun siger såmænd bare det rigtig mange europæere tænker. Der findes 50 muslimske lande, nogle af dem hører blandt de rigeste nationer i verden, og de har samme ideologi som flygtninge. Ellers kan du KirstenIGower ta ned og hjælpe dem, her skal de ikke være ❤️🇩🇰 Der er ikke mange bekræftede tilfælde af Covid-19 i Afrika eller Mellemøsten. Kilder: Danmark har flere tilfælde som Saudi Arabien og Qatar til sammen iflg. WHO. Hvad laver DR i flygtningelejre?

Virolog om den delvise genåbning: - Det er et relativt stort eksperimentDet er uklart, hvor mange børn der er smittede med coronavirus uden at have symptomer. Og hvem er forsøgskaninerne? Den mest stupide beslutning. Eksperiment !

Næsten 2000 døde på et døgn i USAUSA er det land i verden, hvor allerflest er smittet med coronavirus.

Boris Johnson stadig på intensiv: 'Det er en påmindelse om, hvor alvorligt det her er'Boris Johnson stadig på intensiv: - Det er en påmindelse om, hvor alvorligt det her er forstår ikke hvorfor det er en politisk leders indlæggelse der understreger alvoren i det her? Jeg synes da det har været alvorligt i lang tid nu - og alvoren har været trippelt understreget længe? 🤷‍♀️