Debat | Mona Juul: Reformer er strengt nødvendige for at sikre et bedre samfund til kommende generationer – men regeringen mangler politisk mod

De sociale medier fylder meget i politik. Det er som om, at hvis man ikke fortæller, hvad man laver,

19-07-2021 12:00:00

'Der er brug for, at nogen gider at forklare sammenhængen til vores velstand. Og i det her tilfælde tab af samme. For uanset hvordan vi vender og drejer det, så har regeringens politik gjort Danmark fattigere,' skriver JuulMona. dkpol

De sociale medier fylder meget i politik. Det er som om, at hvis man ikke fortæller, hvad man laver,

Læs mere: Børsen »

Debat | Branchedirektør i DI: Råvareprisernes himmelflugt bør danne grobund for dialog mellem offentlige kunder og private leverandører'Råva­re­pri­ser­nes him­mel­flugt bør dan­ne gro­bund for di­a­log mel­lem of­fent­li­ge kun­der og pri­va­te le­ve­ran­dø­rer,' skriver jakob_jsc. dkbiz

Debat | Tommy Ahlers: Vi er nødt til at blive bedre til at bakke dansk erhvervsliv op i den grønne omstilling – det er dem, som har de gode løsninger'Erhvervslivet har efterlyst langsigtede rammer og budt ind med løsninger – eksempelvis via Klimapartnerskaberne. Alligevel vinder kortsigtede løsninger og syltekrukker tit over de fremadskuende planer,' skriver aahlers. dkbiz

Debat | Direktør i Vækstfonden: Investeringer i grøn teknologi og økonomisk vækst er ikke hinandens modsætninger - snarere tværtimod. Det skal Danmark vise ved at gå forrest'In­ve­ste­rin­ger i grøn tek­no­lo­gi og øko­no­misk vækst er ikke hin­an­dens mod­sæt­nin­ger - sna­re­re tvær­ti­mod. Det skal Dan­mark vise ved at gå for­re­st,' skriver KjRolf. dkbiz dkpol

Britisk genåbning vækker bekymring - borgmestre og supermarkeder trodser Boris JohnsonRegeringen står fast på, at man er nødt til at genåbne samfundet, selvom Delta-varianten har fået smitten til at eksplodere i Storbritannien.

Debat | Tommy Ahlers: Vi er nødt til at blive bedre til at bakke dansk erhvervsliv op i den grønne omstilling – det er dem, som har de gode løsninger'Erhvervslivet har efterlyst langsigtede rammer og budt ind med løsninger – eksempelvis via Klimapartnerskaberne. Alligevel vinder kortsigtede løsninger og syltekrukker tit over de fremadskuende planer,' skriver aahlers. dkbiz

Rejsebranchens formand: Vi er på vej mod mere normale tilstande – men covid skaber “gigantisk” kommunikationsopgaveDanskerne køber rejser nu, til efteråret, til vinteren og til sommeren 2022, hvis de ikke havde mod på at rejse sydpå i år. Vendelbo spiesrejser dkbiz Vendelbo spiesrejser