57-årig københavner får hårdeste dom til dato for coronasvindel

57-årig københavner får hårdeste dom til dato for coronasvindel

25-11-2020 17:03:00

57-årig københavner får hårdeste dom til dato for coronasvindel

Manden har anket straffen. Tidligere har Østre Landsret skærpet en lignende sag fra Københavns Byret.

Derudover er manden blev tildelt en tillægsbøde på 2,85 millioner kroner, selvom han aldrig nåede at få noget udbetalt. Derudover er han blevet frakendt retten til at erhvervsvirksomhed de næste fem år.Det har Københavns Byret onsdag besluttet.

Dukke af Mette Frederiksen med truende besked brændt af under demonstration Demonstranter skaber igen uro på gaden i København: ønsker 'kritisk tilgang mod coronahåndtering' Stor 'Men in Black'-demonstration i København

Der er tale om den til dato hårdest straf for forsøg på coronasvindel.I foråret vedtog Folketinget en udvidet strafferamme for kriminalitet, der vedrører coronakrisen. Sager om svindel og bedrageri med hjælpepakkerne kan derfor straffes helt op til fire gange hårdere end lignende sager ellers.

I forbindelse med strafudmålingen blev der ikke fremlagt en konkret gangefaktor i sagen, men bødens størrelse er udtryk for de skærpende omstændigheder, lød det fra dommeren.Mandens forsvarer har anket straffen til landsretten. headtopics.com

Højeste beløb indtil videreDen 57-årige blev allerede dømt i sagen i starten af november, men strafudmålingen har først fundet sted onsdag, fordi manden skulle mentalerklæres.Han er blevet dømt for i alt fem forhold, der omfatter forsøg på svindel med både lønkompensationsordningen, kompensationsordningen for aflyste arrangementer og kompensationsordningen for selvstændige.

57-årig sigtet for coronasvindelDerudover er han blevet dømt for dokumentfalsk af særlig grov karakter.Det er dog kun to af de i alt fem forhold, manden er blevet dømt for, der har fundet sted efter, at den særlige paragraf om strafskærpelse i forbindelse med coronakrisen blev vedtaget.

I alt har manden forsøgt at få mere end 1,6 millioner kroner udbetalt via kompensationsordningerne. Det er den hidtil højeste beløb om coronasvindel, der har været behandlet ved retten. Læs mere: TV 2 NEWS »

noa_redington Man kan jo køre en hel skoleklasse over i et fodgængerfelt og slippe billigere? Igen ser vi at svindle med penge, har større værdi end at slå folk ihjel, total uduelig lovgivning 😡👎 Hvornår får regeringen en dom for alt det her corona svindel?