'Verbaast het dat jongeren amper nog geloven dat ze zelf een pensioen zullen hebben?'

25-01-22 09:10:00

'Verbaast het dat jongeren amper nog geloven dat ze zelf een pensioen zullen hebben?'

'Verbaast het dat jongeren amper nog geloven dat ze zelf een pensioen zullen hebben?'

Philippe Nys, voorzitter van Jong VLD, hoopt dat de pensioenplannen van de federale regering niet opnieuw de rekening zullen doorschuiven naar de volgende generaties. 'Minister Lalieux zal de partijpolitiek moeten overstijgen.'

Is dat zo zwartgallig als het klinkt? Laten we er de cijfers nog eens bijhalen. Tussen 2019 en 2050 zullen de pensioenuitgaven volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing toenemen met 3,5% van ons bruto binnenlands product, zeg maar de totale waarde van onze jaarlijkse productie. In 2019 gaven we in ons land maar liefst 49 miljard euro uit aan pensioenen. Per jaar tikt er bij de pensioenfactuur meer dan 2 miljard euro bij. Ter vergelijking: jaarlijks komt er dus het volledig werkingsbudget van justitie bij. Waanzin.

Lire la suite: Knack »

'Met name de nog steeds te ruime stelsels van vervroegde uittreding.' Begin eens bij de ambtenarij en overheidsdiensten, of is Open Vld daar te laf voor? '45 jaar werken.' Wat is een werkjaar: 20, 30 of 35 vakantiedagen, 11 juli, 15 november? het realisme van jongeren is soms confronterend ! Men moet de pensioenen privatiseren zoals in Nederland, daar liggen ze de helft hoger.

Zijn die niet te veel bezig met de voetbal,i pad’s en computers om al aan zoiets te denken?velen gevolgd met drinken,uitgaan en drugs?