Hoe ziet de toekomst van het Covid Safe Ticket eruit? Wat zegt de politiek, wat zeggen de wetenschappers?

Redirecting to full article in 5 second(s)...

De roep om een duidelijk exitscenario neemt toe, maar wordt de pas gevolgd door een certificaat of volledig afgeschaft?